Wielkość:
Kontrast:
Plush

Krótkie kody

Twoja taryfa i migracja do Plusha

*147#

Sprawdzenie
posiadanej taryf

*147*23#

Zmiana taryfy
na Nowy Plush

Krótkie kody do  włączenia promocji w Nowym Plushu

*136*11*07#

Internet, rozmowy, SMS, MMS bez limitu

*136*11*02#

Internet, SMS, MMS bez limitu

*136*11*04#

Internet, rozmowy bez limitu

*136*11*08#

Rozmowy, SMS, MMS bez limitu

*136*11*05#

Rozmowy
bez limitu

*136*11*03#

SMS, MMS bez limitu

*121*11*01#

Pakiet YouTube

Wyślij SMS o treści Pakiet pod numer 80025

Pakiet 5 GB

*136*11*10#

Rok ważności konta

*101*11*24#

Usługa LTE

*136*11*01#

Plush Internet Promo BS

Krótkie kody do  wyłączenia promocji w Nowym Plushu

*136*00*07#

Internet, rozmowy, SMS, MMS bez limitu

*136*00*02#

Internet, SMS, MMS bez limitu

*136*00*04#

Internet, rozmowy bez limitu

*136*00*08#

Rozmowy, SMS, MMS bez limitu

*136*00*05#

Rozmowy
bez limitu

*136*00*03#

SMS, MMS bez limitu

*121*00*01#

Pakiet YouTube

*136*00*09#

Pakiet 5 GB

*136*00*10#

Rok ważności konta

*101*00*24#

Usługa LTE

*136*00*01#

Plush Internet Promo BS

Konto

*100#

sprawdzenie stanu
i ważności konta

*123*TELEKOD#

Doładowanie konta

*123*TELEKOD*nr_tel#

Doładowanie konta
innej osoby

*121#

sprawdzenie ważności
i stanu pakietów

*101#

Sprawdzenie statusu usługi LTE

*136#

Sprawdzenie statusu
promocji i pakietów

Komunikaty i poczta głosowa

*105*10#

Włączenie komunikatów
w języku polskim

*105*20#

Włączenie komunikatów
w języku angielskim

*122*11#

Włączenie poczty głosowej

*122*00#

Wyłączenie poczty głosowej

*122#

Sprawdzenie statusu
poczty głosowej

Ustawienia GPRS/MMS

*101*11*02#

Włączenie GPRS/MMS

*101*00*02#

Wyłączenie GPRS/MMS

*101#

Sprawdzenie statusu
GPRS/MMS

Czas i koszt rozmowy

*101*11*06#

Włączenie blokady informacji
o  czasie i koszcie rozmowy

*101*00*06#

Wyłączenie blokady informacji
o  czasie i koszcie rozmowy

*101#

Sprawdzenie statusu blokady
informacji o czasie i koszcie rozmowy

Ustawienia Zadzwoń do mnie i Video Call

*139*nr_tel#

Włączenie usługi
zadzwoń do mnie

*101*11*03#

Włączenie usługi
Video Call

*101*00*03#

Wyłączenie usługi
Video Call

*101#

Sprawdzenie statusu
usługi Video Call

Roaming

*101*11*01#

Włączenie roamingu

*101*00*01#

Wyłączenie roamingu

*101#

Sprawdzenie
statusu roamingu

*111*48nr_tel#

Inicjowanie połączeń
w roamingu